Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2018-12-06

Sammanträde 2018-12-06

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträde n den 8 november 2018 (båda)

Beslutsärenden

3 Upphandlingspolicy

4 Upphandlingsärende – Behandlingsavtal återvinningscentraler

5 Aktieägaravtal om delägande i Sydvästra stockholmsregionens vattenverks aktiebolag (SYVAB), förvärv av Eolshällsanläggningen samt borgensåtagande för finansiering av investeringar i Himmerfjärdsverket (utsändes)

Anmälningsärenden

Övriga ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)