Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2019-03-14

Sammanträde 2019-03-14

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträden den 6 december 2018 (båda)

Beslutsärenden

3 Utseende av styrelsens sekreterare (båda)

9 Internkontrollgranskning 2018 (båda)

10 System för interkontroll samt internkontrollplan 2019

12 Årsstämmor 2018 för Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB

13 Val av representant till årsmöte för Avfall Sverige

14 Upphandlingsärende - Driftentreprenad insamling och behandling av farligt avfall i Stockholms kommun

15 Upphandlingsärende - Komprimerande utrustning till Stockholm stads återvinningscentraler

Anmälningsärenden

16 Anmälan om arbetstagarrepresentanter i styrelsen 2019 (båda)