Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2019-11-07

Sammanträde 2019-11-07

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 3 oktober 2019

Beslutsärenden

3 Val av representanter till Avfall Sveriges höstmöte 2019

Anmälningsärenden

Övriga ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)