Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2020-01-30

Sammanträde 2020-01-30

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 5 december 2019

Beslutsärenden

3 Utseende av styrelsens sekreterare (båda)

4 Finanspolicy (båda)