Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2020-04-02

Sammanträde 2020-04-02

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträde na den 3 mars 2020 (båda)

5 Val av representanter till årsmöte för Avfall Sverige

Anmälningsärenden

6 Anmälan om arbetstagarrepresentanter i Styrelserna 2020 (båda)