Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2020-06-11

Sammanträde 2020-06-11

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträde na den 2 april 2020 (båda)

Beslutsärenden

3 Tertial 1 + prognos 1, 2020 inkl redovisning av ILS (båda)

4 Stockholm Vatten och Avfalls yttrande om Stadsrevisionens granskningsrapport 2019 (båda)

7 Projekt 385033 Högdalens Sorteringsanläggning – Reviderat genomförandebeslut (Avfall)

Anmälningsärenden

8 Miljörapporter 2019 för återvinningscentraler vid Bromma, Lövsta, Vantör och Östberga - Anmälningsärende (Avfall)