Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2020-09-03

Sammanträde 2020-09-03

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträde na den 11 juni 2020 (båda) samt per capsulam protokoll 5/2020 från den 25 juni 2020 (SVOA)

5 Sammanträdestider för styrelsens arbete under 2021 (båda)

6 Projekt 3676 Sopsugsanläggning Bromma Riksby – Inriktningsbeslut (Avfall)

7 Projekt 2005 Ny ÅVC Lövsta – Inriktningsbeslut (Avfall)

Anmälningsärenden

8 Anmälan om fattade investeringsbeslut januari-juni 2020, 10-25 mnkr (Avfall)