Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2020-10-22

Sammanträde 2020-10-22

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträde na den 3 september 2020 (båda)

Beslutsärenden

4 Tertial 2/prognos 2, 2020 inkl. redovisning av ILS (båda)