Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2020-12-03

Sammanträde 2020-12-03

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträde na den 22 oktober 2020 (båda)

Beslutsärenden

4 Revidering av Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden (Avfall)