Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2021-02-04

Sammanträde 2021-02-04

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträde na den 22 oktober 2020 (båda)

Beslutsärenden

4 Utseende av styrelsens sekreterare (båda)

6 System för internkontroll samt internkontrollplan 2021 med väsentlighets - och riskanalys (båda)

7 Återredovisning kommunalt ansvar för sopsugsanläggningar. Överlämning av sopsugsanläggningar i Hagastaden och Hjorthagen från exploateringskontoret till Stockholm Avfall AB (Avfall)