Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2021-04-29

Sammanträde 2021-04-29

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdena den 11 mars 2021 (båda)

Beslutsärenden

4 Flerårsplan 2022-2026 (båda)

6 Val av ombud till digitalt årsmöte för Avfall Sverige (Avfall)

7 Delegater till Avfall Sveriges digitala årsmöte (Avfall)

8 Upphandlingsärende - Återbruksfraktionerna möbler, föremål och textil (Avfall)

Anmälningsärenden

9 Anmälan om arbetstagarrepresentanter i styrelsen 2021 (båda)

Övriga ärenden

10 Muntlig presentation av kommande upphandling (Avfall)