Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2021-10-21

Sammanträde 2021-10-21

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdena den 9 september 2021 (båda)

Beslutsärenden

4 Tertial 2 Prognos 2 inkl. redovisning av ILS (båda)

5 Sammanträdestider för styrelsens arbete under 2022 (båda)

Anmälningsärenden

Övriga ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)