Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2021-12-02

Sammanträde 2021-12-02

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdena den 23 oktober 2021 (båda)

Beslutsärenden

4 System för interkontroll samt internkontrollplan 2022 med väsentlighet- och riskanalys (båda)

5 Energieffektiviseringsplan 2022 (båda)

Anmälningsärenden

Övriga ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Promemorian "En förbättrad förpackningsinsamling - nya roller för kommuner och producenter" muntlig presentation (Avfall)