Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2022-02-03

Sammanträde 2022-02-03

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdena den 2 december 2021 (båda)

Beslutsärenden

4 Utseende av styrelsens sekreterare (båda)

5 Budget 2022 (båda)

6 Rapportering och protokollsanteckning gällande upphandling 6 månader insamling och behandling (avfall)