Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2022-03-10

Sammanträde 2022-03-10

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdena den 3 februari 2022 (båda)

Beslutsärenden

4 Koncern- och årsredovisning 2021 (båda)

9 Dataskyddsombudets Årsrapport 2021 - Stockholm Vatten och Avfall (båda)

10 Val av ombud till årsmöte för Avfall Sveriges årsmöte

11 Delegater till Avfall Sveriges årsmöte

12 Projekt 3011 Ersättning för ÅVC Sätra - Inriktningsbeslut (Avfall)

Anmälningsärenden

13 Energieffektivisering 2021(båda)

Övriga ärenden

15 Muntlig presentation: Lägesuppdatering inför uppstart av insamlingsuppdrag - april 2022 (avfall)