Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2022-05-05

Sammanträde 2022-05-05

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdena den 5 mars 2022 (båda)

5 Upphandling termisk behandling (avfall)

Anmälningsärenden

Övriga ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)