Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2022-06-16

Sammanträde 2022-06-16

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdena den 5 maj 2022 (båda)

Beslutsärenden

4 Tertial 1 och prognos 1 2022 inklusive rapporter (båda)

5 Stockholm Vatten och Avfalls yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2021 (båda)

Anmälningsärenden

7 Anmälan av miljörapport för verksamheter vid återvinningscentralerna vid Bromma, Lövsta, Vantör och Östberga (avfall)

8 Lägesredovisning Projekt 3850333 Högdalens Sorteringsanläggning (HSMA) (avfall)