Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2022-10-27

Sammanträde 2022-10-27

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av styrelseprotokoll från sammanträdena den 22 september 2022 (båda)

Beslutsärenden

4 Tertial 2 & prognos 2 2022 inklusive rapportering (båda)

6 Kostnadsreglering för återvinningscentraler (avfall)

7 Delegater till Avfall Sveriges digitala höstmöte (avfall)

Anmälningsärenden

Övriga ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)