Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2022-12-08

Sammanträde 2022-12-08

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av styrelseprotokoll från sammanträdena den 27 oktober 2022 (båda)

Beslutsärenden

4 Upphandlingsärende - Förpackningsansvar (avfall)

Anmälningsärenden

Övriga ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)