Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2023-06-15

Sammanträde 2023-06-15

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll nr 3 från styrelsesammanträdena den 4 maj 2023 (båda)

Beslutsärenden

4 Tertial 1 & prognos 1 2023 inklusive rapportering (båda)

7 Stockholm Vatten och Avfalls yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2022 (båda)

8 Reviderat upphandlingsärende - kommunalt insamlingsansvar förpackningsmaterial (avfall)

Anmälningsärenden

9 Anmälan av miljörapporter för verksamheterna vid återvinningscentralerna (avfall)

10 Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelserna (båda)