Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2016-09-07

Sammanträde 2016-09-07

Datum
Klockan
09:00
Plats
Svenska Bostäders huvudkontor i Vällingby

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Beslutsunderlag investering upprustning och påbygg. kv. Storholmen 3

5 Lägesrapport nyproduktion

6 Upphandlings- och inköpsverksamheten, rapport