Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2020-06-25

Sammanträde 2020-06-25

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Försäljningsstrategi Vällingby Centrum

SEKRETESS (såvitt avser bilaga)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Försäljningsstrategi för Vällingby Centrum