Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2014-02-13

Sammanträde 2014-02-13

Datum
Klockan
09.00
Plats
Svenska Bostäders huvudkontor i Vällingby

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2013

5 Finansiell rapport december 2013

7 Beslutsunderlag investering nyprod. Nybohovsbacken SEKRETESS

8 Beslutsunderlag investering ombygg. kv. Pyramiden 12 SEKRETESS

9 EU-positionspapper för bostadsbolagen

10 Svar på skrivelse från (V)

11 Inkomna skrivelser, anmälan

§1 Val av justeringsmän

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Årsredovisning ­ Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2013

§5 Finansiell rapport december 2013

§7 Beslutsunderlag investering nyproduktion Nybohovsbacken SEKRETESS

§8 Beslutsunderlag investering ombyggnad kv. Pyramiden 12 SEKRETESS

§9 EU-positionspapper för bostadsbolagen

§10 Svar på skrivelse från (V)

§11 Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse