Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2014-04-24

Sammanträde 2014-04-24

Datum
Klockan
09.00
Plats
Svenska Bostäders huvudkontor i Vällingby

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Ombildning till bostadsrätt SEKRETESS (delvis)

5 Förslag till budget 2015 med inriktning 2016-2017

6 Årsstämma 2014, anmälan

7 Inriktningsbeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem - VERA

§1 Val av justeringsmän

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Ombildning till bostadsrätt

§5 Förslag till budget 2015 med inriktning 2016-2017

§6 Årsstämma 2014, anmälan

§7 Inriktningsbeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem ­ projekt VERA

§8 Inkomna skrivelser, anmälan

§10 Övriga ärenden