Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2014-10-23

Sammanträde 2014-10-23

Datum
Klockan
09.00
Plats
Svenska Bostäders huvudkontor i Vällingby

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Ombildning till bostadsrätt

5 Finansiell rapport augusti 2014

6 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2014

7 Beslutsunderlag utökad investering upprustning kv. Karusellen 1 m fl

8 Sammanträdestider 2015

§1 Val av justeringsmän

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Ombildning till bostadsrätt

§5 Finansiell rapport augusti 2014

§6 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2014

§7 Beslutsunderlag utökad investering upprustning kv. Karusellen 1 m fl SEKRETESS

§8 Sammanträdestider 2015

§9 Inkomna skrivelser, anmälan