Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2015-03-19

Sammanträde 2015-03-19

Datum
Klockan
09:00
Plats
Svenska Bostäders huvudkontor i Vällingby

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Revisionsrapport årsbokslut 2014

5 Granskning enligt internkontrollplan 2014

6 Förslag till internkontrollplan 2015

8 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Nystad 10 SEKRETESS

9 Inkomna skrivelser, anmälan

§1 Val av justeringsmän

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Revisionsrapport årsbokslut 2014

§5 Granskning enligt internkontrollplan 2014

§6 Förslag till internkontrollplan 2015

§8 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Nystad 10 SEKRETESS

§9 Inkomna skrivelser, anmälan