Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2016-02-11

Sammanträde 2016-02-11

Datum
Klockan
09:00
Plats
Svenska Bostäders huvudkontor i Vällingby

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2016 och 2017

5 Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2015

6 Finansiell rapport december 2015

7 Riktlinjer om mutor och representation

8 Strategi för Corporate Social Responsibility (CSR)

§1 Val av justeringsmän

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2016 och 2017

§5 Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2015

§6 Finansiell rapport december 2015

§7 Riktlinjer om mutor och representation

§8 Strategi för Corporate Social Responsibility (CSR)