Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2016-04-28

Sammanträde 2016-04-28

Datum
Klockan
09:00
Plats
Svenska Bostäders huvudkontor i Vällingby

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Förslag till budget 2017 med inriktning 2018-2019

5 Lägesrapport nyproduktion

6 Beslutsunderlag investering nyproduktion kv. Ståthållaren 5

7 Beslutsunderlag utökad investering nyproduktion Nybohovsbacken

8 Beslutsunderlag investering ombyggnad kv. Kontorsskylten 5 (HK)

9 Upphandling ramavtal städarbeten

10 Nytt program för upphandlingar och inköp m m

§1 Val av justeringsmän

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Förslag till budget 2017 med inriktning 2018-2019

§5 Lägesrapport nyproduktion

§6 Beslutsunderlag investering nyproduktion kv. Ståthållaren 5 SEKRETESS

§7 Beslutsunderlag utökad investering nyproduktion Nybohovsbacken SEKRETESS

§8 Beslutsunderlag investering ombyggnad kv. Kontorsskylten 5 (HK) SEKRETESS

§9 Upphandling ramavtal städarbeten

§10 Nytt program för upphandlingar och inköp m m

§11 Inkomna skrivelser, anmälan