Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2016-10-20

Sammanträde 2016-10-20

Datum
Klockan
09:00
Plats
Svenska Bostäders huvudkontor i Vällingby

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2016

5 Finansiell rapport augusti 2016

6 Sammanträdestider 2017

7 Lägesrapport nyproduktion

8 Beslutsunderlag investering nyproduktion kv. Ledinge 1

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Beslutsunderlag investering nyproduktion kv. Plankan 24

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Beslutsunderlag investering ombyggnad kv. Molde 3

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Vice VD för Svenska Bostäder

13 Ny sekreterare i styrelsen