Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2016-12-08

Sammanträde 2016-12-08

Datum
Klockan
09:00
Plats
Svenska Bostäders huvudkontor i Vällingby

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

6 Förslag till internkontrollplan för 2017

8 Investering, nyproduktion inom Sabbatsberg 18 i Vasastaden

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)

9 Investering, upprustning av Nystad 11 i Akalla

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)

10 Utökad investering, upprustning av Kasernen 1 på Östermalm

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)

11 Utökad investering, upprustning av garage, Drakenberg 14 på Södermalm

12 Lägesrapport nyproduktion

13 Svar på skrivelse från (M) angående tomträttsavgälder

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§6 Förslag till internkontrollplan 2017

§7 Ny personalpolicy för Stockholms stads förvaltningar och i tillämpliga delar även för bolagen

§8 Beslutsunderlag investering nyproduktion kv Sabbatsberg 18 SEKRETESS (såvitt avser bilaga till ärendet)

§9 Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av fastigheten Nystad 11 SEKRETESS (såvitt avser bilaga till ärendet)

§10 Beslutsunderlag för utökad investeringsvolym avseende upprustning av fastigheten Kasernen 1 SEKRETESS (såvitt avser bilaga till ärendet)

§11 Beslutsunderlag för utökad investeringsvolym avseende upprustning av garage i kv Drakenberg 14

§12 Lägesrapport nyproduktion

§13 Svar på skrivelse från Joakim Larsson m fl (M)angående förslag till förändrade tomträttsavgälder

§14 Inkomna skrivelser, anmälan