Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2017-10-19

Sammanträde 2017-10-19

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2017

5 Finansiell rapport augusti 2017

6 Granskning enligt internkontrollplan 2016

7 Sammanträdestider 2018

8 Reviderat genomförandebeslut gällande nytt fastighetssystem - Projekt VERA

9 Lägesrapport nyproduktion

10 Inriktningsbeslut, nyproduktion Dalen 21

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Upphandling av ramavtal avseende plåt- och smidesarbeten

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2017

§5 Finansiell rapport augusti 2017

§6 Granskning enligt internkontrollplan 2016

§7 Sammanträdestider 2018

§8 Reviderat genomförandebeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem

§9 Lägesrapport nyproduktion

§10 Inriktningsbeslut gällande nyproduktion av bostäder och garage inom fastigheten Dalen 21

§11 Upphandling av ramavtal för plåt- och smidesarbeten

§12 Inkomna skrivelser, anmälan