Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2017-12-07

Sammanträde 2017-12-07

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Affärsplan och budget för 2018

6 Förslag till internkontrollplan för 2018

7 Riktlinjer för bolagsstyrelsens EU-policyarbete

8 Inriktningsbeslut nyproduktion Primus, Lilla Essingen

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Inriktningsbeslut Östberga norra

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Utökad investering, Lillkvarnen 1 och 2

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Lägesrapport nyproduktion

12 Sammanträdestider 2018 (bordlagt 2017-10-19)

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Affärsplan och budget för 2018

§5 Reviderad finanspolicy

§6 Förslag till internkontrollplan 2018

§7 Riktlinjer för bolagsstyrelsens EU-policyarbete

§8 Inriktningsbeslut gällande nyproduktion av bostäder i kv Primus, Lilla Essingen SEKRETESS (såvitt avser bilaga till ärendet)

§9 Inriktningsbeslut gällande nyproduktion av bostäder inom del av fastigheterna Familjen 1 och Årsta 1:1 i Östberga SEKRETESS (såvitt avser bilaga till ärendet)

§10 Utökad investering avseende upprustning av fastigheterna Lillkvarnen 1 och 2 i Rinkeby SEKRETESS (såvitt avser bilaga till ärendet)

§11 Lägesrapport nyproduktion

§12 Sammanträdestider 2018 (bordlagt 2017-10-19)

§13 Vice verkställande direktör för Svenska Bostäder

§14 Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan