Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2018-03-15

Sammanträde 2018-03-15

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Investeringsbeslut nyproduktion kv Greken

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Inriktningsbeslut nyproduktion Kämpinge 2

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Inriktningsbeslut nyproduktion Valla Södra

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Lägesrapport nyproduktion