Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2018-04-26

Sammanträde 2018-04-26

Datum
Klockan
Plats

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Förslag till budget 2019 med inriktning 2020-2021

§5 Granskning enligt internkontrollplan 2017

§6 Lägesrapport nyproduktion

§7 Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan

§8 Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2018

§9 Policy för hantering av personuppgifter