Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2020-10-15

Sammanträde 2020-10-15

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2020

5 Lägesrapport om arbetet med en underhållspolicy

6 Reviderat genomförandebeslut, kv. Plankan 24 (Södermalm )

SEKRETESS (såvitt avser bilagor)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Revidering av delegationsordning

8 Komplett erande ägardirektiv, anmälan

9 Inkomna och besvarade remisser, anmälan

10 Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse

11 Sammanträdestider för 2021

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2020

§5 Lägesrapport om arbetet med en underhållspolicy

§6 Reviderat genomförandebeslut, kv. Plankan 24 (Södermalm)

§7 Revidering av delegationsordning

§8 Kompletterande ägardirektiv, anmälan

§9 Inkomna och besvarade remisser, anmälan

§10 Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse

§11 Sammanträdestider för 2021