Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2017-10-19

Sammanträde 2017-10-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

Efter sammanträdet, ca kl 16:30, hålls nämndens årliga möte med rådet för funktionshinderfrågor.

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 09/2017 (Adm)

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

7 Ett modernt och hållbart växande Stockholm. Motion (2017:33) från Anna König Jerlmyr m.fl. (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

8 Pilotprojekt för sopsugar i innerstaden. Motion (2017:43) från Lars Svärd (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

9 Lappning av handikapptillstånd. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck (M), Patrik Silverudd (L) och Karin Ernlund (C) (Ti)

10 Trafikolyckor 2016. En årlig redovisning av trafikolycks-utvecklingen. Lägesrapport (Tp)

11 Årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom stadsdelsområdena Bromma, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen och del av Älvsjö, samt längs trafikleder. Upphandling (Stm)

12 Bekämpning av skadedjur. Upphandling (Stm)

13 Blomsterprogram för stadsdelarna i Söderort. Upphandling (Stm)

14 Stockholm Terminal AB, överlåtelse av aktier till Jernhusen

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2017-00079

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2017-00237

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 09/2017, Dnr T2017-00389

§7 Ett modernt och hållbart växande Stockholm. Motion (2017:33) från Anna König Jerlmyr m.fl. (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2017-01702

§8 Pilotprojekt för sopsugar i innerstaden. Motion (2017:43) från Lars Svärd (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2017-01986

§9 Lappning av handikapptillstånd. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck (M), Patrik Silverudd (L) och Karin Ernlund (C), Dnr T2017-00788

§10 Trafikolyckor 2016. En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen. Lägesrapport, Dnr T2017-02470

§11 Årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom stadsdelsområdena Bromma, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen och del av Älvsjö, samt trafikleder. Upphandling, Dnr T2017-01297

§12 Bekämpning av skadedjur. Upphandling, Dnr T2017-02133

§13 Blomsterprogram för stadsdelarna i Söderort. Upphandling, Dnr T2017-02626

§14 Stockholm Terminal AB, överlåtelse av aktier till Jernhusen, Dnr T2017-02734