Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-03-12

Sammanträde 2015-03-12

Datum
Klockan
16:30
Plats
Hantverkargatan 2F,plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 19 februari 2015

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 3 mars 2015

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

6 En mer flexibel ämneslärarutbildning

7 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående skola

Svar på remiss från Skolinspektionen
Dnr 1.6.1-945/2015 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående skola

Svar på remiss från Skolinspektionen
Dnr 1.6.1-1097/2015 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Ansökan om medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt

Dnr 4.2.2-421/2015 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för personalföreträdare.

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 19 februari 2015

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 3 mars 2015

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§7 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående skola

§8 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående skola

§9 Ansökan om medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt