Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-08-18

Sammanträde 2016-08-18

Datum
Klockan
16:30
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 9 juni 2016

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerades sammanträde den 28 juni 2016

4 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 9 augusti 2016

5 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

6 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

8 Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-694/2016
Dnr 1.6.1-3328/2016 (Omedelbar justering)

13 Sexuella trakasserier i skolan

Svar på skrivelse från Lotta Edholm (L), Cecilia Brinck (M), John Kåberg (C) och Christian Carlsson (KD)
Dnr 1.1.3-149/2016

14 Uppmärksamma och belöna särskilt skickliga skolledare

Svar på skrivelse från John Kåberg (C), Lotta Edholm m.fl. (L), Cecilia Brinck (M), Christian Carlsson (KD).
Dnr 1.1.3-2889/2016

15 Planer för Norra Reals grusplan

Svar på skrivelse från Markus Nordström m.fl. (M), Lotta Edholm m.fl. (L), John Kåberg (C), Christian Carlsson (KD).
Dnr 1.1.3-4055/2016

16 Biblioteksplan 2016-2020

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 000646/2016
Dnr 1.6.1-2803/2016

17 Samrådsremiss om nästa regionala utvecklingsplan, RUFS 2050

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. 11-650/2016
Dnr 1.6.1-3005-2016 (Omedelbar justering)

18 Samverkan mellan skola och socialtjänst

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-360/2016
Dnr 1.6.1-1662/2016

19 Trygghetsåtgärder i skolan

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-711/2016
Dnr 1.6.1-3381/2016 (Omedelbar justering)

20 Insatser för att underlätta övergången mellan förskola och grundskola

21 Uppdragsutbildning för förskollärare

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 108-1741/2015
Dnr 1.6.1-2327/2016

22 Programmering för samtliga elever från årskurs ett

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-597/2016
Dnr 1.6.1-3382-2016 (Omedelbar justering)

23 En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 000804/2016
Dnr 1.6.1-4187-2016 (Omedelbar justering)

24 Hjälp till flyktingbarn för bättre och snabbare läsförmåga

25 Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 156-607/2016
Dnr 1.6.1-3282/2016

26 Ansvarsöverföring för ensamkommande barn

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-598/2016
Dnr 1.6.1-3481/2016

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 9 juni 2016

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerades sammanträde den 28 juni 2016

§4 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 9 augusti 2016

§5 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§6 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§20 Insatser för att underlätta övergången mellan förskola och grundskola