Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-06-01

Sammanträde 2017-06-01

Datum
Klockan
10:00
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 4, Lokal: Eftertanken

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 23 maj

Beslutsärenden

3 Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-823/2017
Dnr 1.6.1-3463/2017 (Omedelbar justering)

4 Uppdrag att stärka stadens CSI-verksamhet

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 23 maj

§3 Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)

§4 Uppdrag att stärka stadens CSI-verksamhet