Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2022-07-01

Sammanträde 2022-07-01

Datum
Klockan
08:00
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

OBS! Sammanträdena är ej öppna för allmänheten

1 Val av justerare och dag för justering

Beslutsärenden

2 Återkallande av godkännande som huvudman för förskola

Dnr: 3.3.1-2848/2022

(omedelbar justering)


§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Återkallelse av godkännande av huvudman för förskola