Din position: Hem > Värmdö kommun > Rådet för funktionshinderfrågor > Sammanträde 2017-11-28

Sammanträde 2017-11-28

Datum
Klockan
16:00
Plats
Baggensfjärden

1 Presentation av Anne Lundkvist tf sektorchef för omsorg och välfärdssektorn

2 Information om utjämningssystem gällande LSS

3 Presentation av anhörigstödjare

4 Information om policy kring rättsfall

5 Information om effektmål i Vård- och omsorgsnämnden 20/6

6 Presentation av implementering av gällande riktlinjer

9 Förslag till sammanträdestider 2018