Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-02-23

Sammanträde 2011-02-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Gustavsbergsteatern

1 Svar på interpellation om översiktsplanens hänsynstagande till skärgården

2 Svar på interpellation om särgymnasium i kommunal regi

3 Svar på interpellation om trafik, trängsel och buller på Skärgårdsvägen

4 Svar på interpellation om Värmdö Bostäder ABs roll för att tillgodose behovet av hyresrätter i Gustavsberg

5 Policy för medborgardialog - återremitterat ärende

6 Övergångsbestämmelser för gemensamma priser för gymnasieprogram i Stockholms län - återremitterat ärende

7 Gemensamma priser för nya gymnasieskolan Gy11 i Stockholms län

8 Justering av beslut om reglementen för nämnder och styrelser

9 Rapport om beslut som inte verkställts inom tre månader

10 Svar på motion om passivhus

11 Svar på motion om GC-väg från Ingaröbron till Värmdö marknad

12 Fyllnadsval till socialnämnden (FP)

13 Val av fullmäktigeberedning för revisionsberättelsen

15 Befrielse från uppdrag som nämndeman samt nyval (M)

16 Befrielse från uppdrag som medlare mellan sammanlevande samt nyval (S)

17 Befrielse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige

18 Framställan av interpellationer

-19. Anmälan av motioner Bil 81 2011-02-15 09:27 III 2

§27 Svar på fråga om parkeringen i Sollenkroka

§28 Svar på fråga om Värmdö betalar skolpeng till friskolekoncernen Edicon

§29 Svar på frågor om möte med utbildningsstyrelsen och vård- och omsorgsstyrelsen

§30 Svar på fråga om kompetensutveckling och metodutveckling i skolorna

§31 Fråga/interpellation om avgift för pedagogiska måltider

§32 Svar på fråga om återvinningscentral i Djurö/Stavsnäsområdet

§33 Svar på fråga om parkeringen i Sollenkroka

§34 Svar på interpellation om översiktsplanens hänsynstagande till skärgården

§36 Övergångsbestämmelser för gemensamma priser för gymnasieprogram i Stockholms län

§37 Gemensamma priser för den nya gymnasieskolan Gy11 i Stockholms län

§38 Justering av beslut om reglementen för nämnder och styrelser

§39 Rapport om beslut som inte verkställts inom tre månader

§40 Svar på motion om passivhus

§41 Svar på motion om GC-väg från Ingaröbron till Värmdö Marknad

§42 Fyllnadsval till socialnämnden

§43 Val av fullmäktigeberedning för revisionsberättelsen mm

§44 Fyllnadsval av revisor

§45 Befrielse från uppdrag som nämndeman samt nyval

§46 Befrielse från uppdrag som medlare mellan sammanlevande samt nyval

§47 Befrielse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige

§48 Framställan av interpellationer

§49 Anmälan av motioner

§50 Svar på interpellation om särgymnasium