Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-10-17

Sammanträde 2011-10-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Gustavsbergsteatern

2 Framställan av interpellationer

4 Svar på interpellation om storleken på den centrala förvaltningen i Värmdö kommun

5 Svar på interpellation om avtal med Ideell Förening Direkthjälp IFD

6 Svar på interpellation om kommunpolitikernas ansvar för skolan

7 Svar på interpellation om chockhöjda markarrenden i skärgården

8 Svar på interpellation om Doctus konkurs och kontroll av friskolorna

9 Svar på interpellation om välkomnande av nya värmdöbor i samband med nationaldagen

10 Svar på interpellation om yttranderätt i kommunfullmäktige

11 Svar på interpellation om synen på hemtjänsten

12 Svar på interpellation om att Värmdö kommun inte klarar flyktingmål

13 Svar på interpellation om förvaltare och god man

14 Svar på interpellation om förutsättningar för den kommunala hemtjänsten

15 Svar på interpellation om slopade statsbidrag för yrkesvux

16 Svar på interpellation om scenverksamheter och eventuella Strindbergsaktiviteter i Värmdö

17 Svara på interpellation om näringslivsklimatet i Värmdö

18 Svar på interpellation om akut behov av gruppbostad för personer med funktionsnedsättning

19 Svar på interpellation om ansvaret för ekonomin och styrningen av kommunen

20 Svar på interpellation om kommunens bemötande av företagare

21 Svar på interpellation om tunnelbana och Österled till Nacka med en eventuell vidareutbyggnad till Värmdö

22 Svar på motion - Unga måste få leva sina liv i Värmdö

23 Svar på motion om förskoleplatser

24 Svar på motion om säkerhetsåtgärder i förskolan

25 Svar på motion om slamtömning i skärgården

26 Svar på motion om inventering av kulturellt värdefulla byggnader

27 Svar på motion om allas lika värde

28 Svar på motion om stöd till Gazas folk

29 Svar på motion om att påskynda byggnationen av sporthall vid Värmdövallen

30 Svar på motion om att inrätta en tjänst som EU-samordnare

31 Svar på motion om vegetariska tisdagar

32 Svar på motion om utomhusscen

33 Svar på motion om morgondagens kommunala återvinningsstationer

34 Svar på motion om resultat av ungdomsting

35 Svar på motion om nytt pensionssystem för politiker

36 Svar på motion om individuell mätning och debitering av värme och vatten i flerbostadshus

37 Svar på motion om Munkmora i fokus

38 Svar på motion om förskolan Skorpionens lokaler

39 Svar på motion om bostäder för ungdomar

40 Svar på motion om felanmälningsfunktion

41 Svar på motion om att utveckla parkeringen i Gustavsbergs centrum

42 Delgivningar

§202 Svar på fråga om arvode till gode män

§203 Fråga/interpellation om val av plats för konferens m.m.

§204 Svar på fråga om min motion om Slussen

§205 Anmälan av interpellationer

§206 Svar på interpellation om storleken på den centrala förvaltningen i Värmdö kommun

§207 Svar på interpellation om avtal med Ideell Förening Direkthjälp IFD

§208 Svar på interpellation om kommunpolitikernas ansvar för skolan

§209 Svar på interpellation om chockhöjda markarrenden i skärgården

§210 Svar på motion ­ Unga måste få leva sina liv i Värmdö

§211 Svar på motion om fler förskoleplatser

§212 Svar på motion om säkerhetsåtgärder för förskolan

§213 Svar på motion om slamtömning i skärgården

§214 Svar på motion om inventering av kulturellt värdefulla byggnader

§215 Svar på motion om allas lika värde

§216 Svar på motion om stöd till Gazas folk

§217 Svar på motion om att inrätta en tjänst som EU-samordnare

§218 Svar på motion om vegetariska tisdagar

§220 Svar på motion om morgondagens kommunala återvinningsstationer

§221 Svar på motion om nytt pensionssystem för politiker