Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-10-26

Sammanträde 2011-10-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Gustavsbergsteatern

2 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (M)

3 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (M)

4 Val av ledamot i utbildningsstyrelsen (FP)

5 Val av ersättare i finansieringsnämnden för utbildning (M)

6 Val av ledamot i socialnämnden (M)

7 Befrielse från uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsstyrelsen samt nyval (S)

8 Antagande av ny ägarpolicy för kommunens bolag

9 Markförsäljning Skevik 6:1 - återremitterat ärende

10 Ändring av tidpunkt för rapportering av energianvändning i Värmdö kommun

11 Sammanträdestider hösten 2012

12 Balanslista motioner - oktober 2011

13 Framställan av interpellationer

15 Svar på interpellation om Doctus konkurs och kontroll av friskolorna

16 Svar på interpellation om välkomnande av nya värmdöbor i samband med nationaldagen

17 Svar på interpellation om yttranderätt i kommunfullmäktige

18 Svar på interpellation om synen på hemtjänsten

19 Svar på interpellation om att Värmdö kommun inte klarar flyktingmål

20 Svar på interpellation om förvaltare och god man

21 Svar på interpellation om förutsättningar för den kommunala hemtjänsten

22 Svar på interpellation om slopade statsbidrag för yrkesvux

23 Svar på interpellation om scenverksamheter och eventuella Strindbergsaktiviteter i Värmdö

24 Svara på interpellation om näringslivsklimatet i Värmdö

25 Svar på interpellation om akut behov av gruppbostad för personer med funktionsnedsättning

26 Svar på interpellation om ansvaret för ekonomin och styrningen av kommunen

27 Svar på interpellation om kommunens bemötande av företagare

28 Svar på interpellation om tunnelbana och Österled till Nacka med en eventuell vidareutbyggnad till Värmdö

29 Svar på interpellation om val av plats för konferens mm (till L-E Alversjö)

30 Svar på interpellation om val av plats för konferens mm (till A Bergman)

31 Svar på interpellation om gemensam förskolekö

32 Svar på motion om utomhusscen

33 Svar på motion om resultat av ungdomsting

34 Svar på motion om individuell mätning och debitering av värme och vatten i flerbostadshus

35 Svar på motion om Munkmora i fokus

36 Svar på motion om förskolan Skorpionens lokaler

37 Svar på motion om bostäder för ungdomar

38 Svar på motion om felanmälningsfunktion

39 Svar på motion om att utveckla parkeringen i Gustavsbergs centrum

40 Svar på motion om webbsända kommunfullmäktigesammanträden

41 Svar på motion om belysningsprogram

42 Svara på motion om inrättande av kriskommission för byggande av hyresrätter

43 Delgivningar

§222 Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige

§223 Fråga om kostnader för lovaktiviteter

§224 Fråga om stöd från socialtjänsten till kostnader för lovaktiviteter

§225 Fråga om kostnader för lovaktiviteter

§226 Fråga om öppna sammanträden

§227 Fråga om synpunkter på exploatering vid Haghulta

§228 Svar på interpellation om Doctus konkurs och kontroll av friskolorna

§229 Svar på interpellation om välkomnande av nya värmdöbor i samband med nationaldagen

§230 Svar på interpellation om yttranderätt i kommunfullmäktige

§231 Svar på interpellation om synen på hemtjänsten

§232 Svar på interpellation om att Värmdö kommun inte klarar flyktingmål

§233 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (M)

§234 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (M)

§235 Val av ledamot i utbildningsstyrelsen (FP)

§236 Val av ersättare i finansieringsnämnden för utbildning (M)

§237 Val av ledamot i socialnämnden (M)

§238 Befrielse från uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsstyrelsen samt nyval (S)

§239 Antagande av ny ägarpolicy för kommunens bolag

§240 Markförsäljning Skevik 6:1

§241 Ändring av tidpunkt för rapportering av energianvändning i Värmdö kommun

§242 Sammanträdestider hösten 2012

§243 Balanslista för motioner ­ oktober 2011

§244 Framställan av interpellationer

§245 Anmälan av motioner

§246 Svar på motion om utomhusscen

§247 Svar på motion om resultat av ungdomsting

§248 Svar på motion om individuell mätning och debitering av värme och vatten i flerbostadshus

§249 Svar på motion om Munkmora i fokus

§250 Svar på motion om förskolan Skorpionens lokaler

§251 Svar på motion om bostäder för ungdomar

§252 Befrielse från uppdrag som ersättare i socialnämnden samt nyval