Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-11-23

Sammanträde 2011-11-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Gustavsbergsteatern

1 Svar på frågor

-2. Svar på interpellation om förvaltare och god man (SD) Bil 5

3 Svar på interpellation om förutsättningar för den kommunala hemtjänsten (S)

4 Svar på interpellation om slopade statsbidrag för yrkesvux (S)

5 Svar på interpellation om scenverksamheter och eventuella Strindbergsaktiviteter i Värmdö (S)

6 Svar på interpellation om näringslivsklimatet i Värmdö (V)

7 Svar på interpellation om akut behov av gruppbostad för personer med funktionsnedsättning (S)

8 Svar på interpellation om ansvaret för ekonomin och styrningen av kommunen (S)

9 Svar på interpellation om kommunens bemötande av företagare (C)

10 Svar på interpellation om tunnelbana, Österled, mm (C)

11 Svar på interpellation om val av plats för konferens mm (till L-E Alversjö) (S)

12 Svar på interpellation om val av plats för konferens mm (till A Bergman) (S)

13 Svar på interpellation om gemensam förskolekö (S)

14 Svar på interpellation om utbyggnaden av Skurubron (C)

15 Svar på interpellation om matavfall till biogas (C)

16 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (M)

17 Val av ledamot i utbildningsstyrelsen (FP)

18 Val av ledamot i vård- och omsorgsstyrelsen samt nyval (S)

19 Val av ersättare i socialnämnden (M)

20 Befrielse från uppdrag som medlare mellan sammanlevande samt nyval (M)

21 Framställan av interpellationer

-22. Anmälan av motioner -23. Reviderad budget för 2011 Bil 51

24 Friköp av tomträtt på öarna

25 Uppföljning av strategi för boendeplanering

26 Ändring av utbildningsstyrelsens reglemente

27 Årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Värmdö

28 Reviderad fastighets- och lokalpolicy

29 Rapport om beslut som inte verkställts inom tre månader

31 Svar på motion om felanmälningsfunktion (S)

32 Svar på motion om att utveckla parkeringen i Gustavsbergs centrum (S)

33 Svar på motion om webbsända kommunfullmäktigesammanträden (SD)

34 Svar på motion om belysningsprogram (S)

35 Svara på motion om inrättande av kriskommission för byggande av hyresrätter (S)

36 Svar på motion om lokalernas standard för verksamheten för psykiskt funktionshindrade (S)

37 Svar på motion om handlingsplan mot barnfattigdom (S)

38 Svar på motion om ett energieffektivt Värmdö med kooperativ vindkraft

§255 Svar på fråga om stängda möten i samhällsplaneringsnämnden (S)

§256 Svar på fråga om kontroll av externa aktörer inom äldrevården (C)

§257 Svar på fråga om att kommunen anlitar företag som inte solidariskt bidrar till våra gemensamma kostnader (C)

§258 Svar på fråga om frågan om handikappridningen kommer att lyftas på kommunstyrelsens sammanträde den 30 november (S)

§259 Svar på fråga om socialnämndens budget (S)

§260 Svar på fråga om träffpunktsverksamhet i gamla konsumbutiken i Hästhagen (S)

§261 Svar på fråga om stängda möten i samhällsplaneringsnämnden (S)

§262 Svar på interpellation om förvaltare och god man (SD)

§263 Svar på interpellation om förutsättningar för den kommunala hemtjänsten (S)

§264 Svar på interpellation om statsbidrag för yrkesvux (S)

§265 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (M)

§266 Val av ledamot i utbildningsstyrelsen (FP)

§267 Val av ledamot i vård- och omsorgsstyrelsen (S)

§268 Val av ersättare i socialnämnden (M)

§269 Befrielse från uppdrag som medlare mellan sammanlevande samt nyval (M)

§270 Befrielse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige (S)

§271 Befrielse från uppdrag som ersättare i utbildningsstyrelsen samt nyval (FP)

§273 Befrielse från uppdrag som ersättare i finansieringsnämnden för utbildning samt nyval (KD)

§274 Befrielse från uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsstyrelsen samt nyval (FP)

§275 Framställan av interpellationer

§276 Anmälan av motioner

§277 Revidering av budget 2011

§278 Friköp av tomträtter på öarna

§279 Ändring av utbildningsstyrelsens reglemente

§280 Rapport om beslut som inte verkställts inom tre månader ­ kvartal 2 2011