Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-05-23

Sammanträde 2012-05-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Gustavsbergsteatern

2 Svar på interpellation om äldrevården (C)

3 Svar på interpellation om skolfrågor (C)

4 Svar på interpellation om infartsparkering (V)

5 Svar på interpellation om mindre barngrupper i förskolan (V)

6 Svar på interpellation om Värmdö kommuns vuxenutbildning CAS (C)

7 Svar på interpellationer (4 st.) om kommunens ställningstagande och arbete för att förhindra avgifter på Skurubron (S)

8 Svar på interpellation om kvittning av boende mot arbete (V)

9 Svar på interpellation om företagarträffar (V)

10 Svar på interpellation om besöksbryggor i skärgården (C)

11 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (MP)

12 Val av ersättare i finansieringsnämnden för utbildning (M)

13 Val av ersättare i utbildningsstyrelsen (M)

14 Val av ordförande i Stiftelsens Ängsviks skogsvårds- och friluftsområde (M)

15 Befrielse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige (FP)

16 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt som ersättare i finansieringsnämnden för utbildning samt nyval (S)

17 Befrielse från uppdrag som suppleant i Värmdö Simhall AB och i Gustavsbergsbadet AB samt nyval (S)

18 Befrielse från uppdrag somledamot i utbildningsstyrelsen samt nyval (MP)

19 Framställan av interpellationer

21 Utredning om vindkraft i Värmdö kommun

22 Ägardirektiv för Värmdö Bostäder AB

23 Rapport om ej verkställda beslut

24 Förlängd utredningstid för mobilitetsutredning mm

25 Svar på motion om belysningsprogram (S)

26 Svar på motion om inrättande av kriskommission för byggande av hyresrätter (S)

27 Svar på motion om lokalernas standard för verksamheten för psykiskt funktionshindrade (S)

28 Svar på motion om handlingsplan mot barnfattigdom (S)

29 Svar på motion om ett energieffektivt Värmdö med kooperativ vindkraft (C)

30 Svar på motion om ökad andel kollektivtrafikresenärer (C)

31 Svar på motion "Stärk fullmäktige genom ökad digitalisering" (S)

32 Svar på motion om politikerpensioner/inkomstgarantier (S)

33 Svar på motion att flytta Ettan till Gurraberg (S)

34 Svar på motion om Munkmora i fokus (S)

35 Svar på motion om att inrätta en jämställdhetsdelegation mm (V)

36 Svar på motion om Slussen (FP)

37 Svar på motion om att Värmdö kommun ska bli en Milleniekommun (C)

§97 Svar på interpellationer

§98 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden

§99 Val av ersättare i finansieringsnämnden för utbildning

§100 Val av ersättare i utbildningsstyrelsen

§101 Val av ordförande i Stiftelsen Ängsviks skogsvårds- och friluftsområde

§102 Befrielse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige

§104 Befrielse från uppdrag som ledamot i utbildningsstyrelsen samt nyval

§105 Befrielse från uppdrag som ersättare i finansieringsnämnden för utbildning samt nyval

§106 Befrielse från uppdrag som förste vice ordförande i finansieringsnämnden för utbildning samt som ersättare i utbildningsstyrelsen

§107 Befrielse från uppdrag som andre vice ordförande i finansieringsnämnden för äldreomsorg samt som ersättare i vård- och omsorgsstyrelsen

§108 Framställan av interpellationer

§110 Utredning om vindkraft i Värmdö kommun

§111 Ägardirektiv för Värmdö Bostäder AB

§112 Rapport om ej verkställda beslut

§113 Förlängd utredningstid för mobilitetsutredning

§114 Svar på motion om belysningsprogram

§115 Svar på motion om inrättande av kriskommission för byggande av hyresrätter