Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-10-02

Sammanträde 2013-10-02

Datum
Klockan
09:00
Plats
Gustavsbergsteatern

1 Val av sammankallande revisor (S)

2 Befrielse från uppdrag som ersättare i finansieringsnämnden för utbildning samt nyval (KD)

3 Framställan av interpellationer

5 Ändring av valdistriktsindelning

8 Borgen för bostadsfastigheter i västra Mörtnäs

9 Ändring av beslut i kommunfullmäktiges budget 2013 om medel till socialnämnden för yrkesvägledning

10 Sammanträdestider för 2014

11 Arvode till röstmottagare vid 2014 års val

12 Ändring av parkeringsnorm för framtidens Gustavsberg

13 Tilläggshandlingar till KF

§149 Ny ersättare i kommunfullmäktige

§150 Val av sammankallande revisor (S)

§151 Befrielse från uppdrag som ersättare i finansieringsnämnden för utbildning samt nyval (KD)

§152 Befrielse från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen och andre vice ordförande i samhällsplaneringsnämnden samt nyval (S)

§153 Framställan av interpellationer

§154 Anmälan av motioner

§155 Ändring av valdistriktsindelning

§156 Drift- och investeringsbudget för 2014 samt ramar för 2015 - 2016