Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-05-21

Sammanträde 2014-05-21

Datum
Klockan
18:00
Plats

3 Justeringens tid och plats: tisdagen den 3 juni kl. 08.00 - 17.00 på Kommuntorget, Skogsbo

Frågor, interpellationer, nya motioner

8 Svar på interpellation (V) om klagomål mot fristående skolor.

11 Val av ersättare i valnämnden (M)

12 Redovisning från revisionen.

16 Åtgärdsplan för ökad återvinning av kväve och fosfor i Värmdö kommun

17 Ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2013

18 Svar på motion - Förbättra tillgången till Farstalandet

19 Svar på motion (S) om barnperspektivet i tjänsteskrivelser

20 Svar på motion (V) om att öka andelen män i förskolorna

21 Svar på motion (S) om Giftfri förskola - den tredje vägen

22 Svar på motion (C) om körkortsutbildning i skolan

23 Svar på motion (C) om att skapa fler arbetsplatser i kommunen

24 Svar på motion (V) om effektivare infartsparkeringar

25 Svar på motion (V) om Skeviksstrands busshållplats

26 Svar på motion om arbetsregler för Värmdö kommuns näringslivsråd

31 Svar på motion (MP) kunskapslyft genom utveckling av individuella utvecklingsplaner.

§67 Svar på interpellationer

§70 Val av ersättare i valnämnden (M)

§71 Redovisning från revisionen

§72 Förslag till revidering av driftbudget 2014

§73 Förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning

§74 Antagande av nytt pensionsavtal för förtroendevalda

§75 Åtgärdsplan för ökad återvinning av kväve och fosfor i Värmdö kommun

§76 Ej verkställda beslut fjärde kvar

§77 Svar på motion (S) ­ Förbättra tillgången till Farstalandet

§78 Svar på motion (S) om barnperspektivet i tjänsteskrivelser

§79 Svar på motion (V) om att öka andelen män i förskolan