Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-08-27

Sammanträde 2014-08-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Värmdösalen

3 Justeringens tid och plats: torsdag den 4 september kl. 08.00 - 19.00 på Kommuntorget, Skogsbo

Frågor, interpellationer, nya motioner

4 Allmänhetens frågestund

9 Val av ledamot i Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden (MP)

10 Anmälan ny politisk sekreterare (MP)

12 Svar på motion (C) om körkortsutbildning i skolan

13 Svar på motion (C ) om att skapa fler arbetsplatser i kommunen

14 Svar på motion (V) om effektivare infartsparkeringar

15 Svar på motion (V) om Skeviksstrands busshållplats

16 Svar på motion (S) om arbetsregler för Värmdö kommuns näringslivsråd

17 Svar på motion (V) om profilering av Gustavsberg genom det keramiska arvet.

18 Svar på motion (-) om stöd till familjer avseende aktiviteter kommunen anordnar utanför den normala skolgången.

19 Svar på motion (MP) om mobilitet för minskad trängsel m.m.

20 Svar på motion (MP) Värna om kommunala skattemedel.

21 Svar på motion (MP) kunskapslyft genom utveckling av individuella utvecklingsplaner.

22 Svar på (MP) Kulturskola och Gustavsbergs keramiska kultur.

23 Svar på motion (MP) om dynamisk samåkning.

24 Delgivningar

§103 Allmänhetens frågestund

§105 Svar på interpellationer

§107 Befrielse från uppdrag samt val av ledamot i Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden (MP)

§108 Anmälan ny politisk sekreterare (MP)

§109 Val av ersättare i finansieringsnämnden för utbildning (FP)

§110 Värmdö Bostäder ABs hemställan om borgen för bostadsfastigheter och förskola vid Charlottendal

§111 Svar på motion (C) ­ om körkortsutbildning i skolan

§112 Svar på motion (C) om att skapa fler arbetsplatser i kommunen

§113 Svar på motion (V) om effektivare infartsparkeringar

§114 Svar på motion (V) om Skeviksstrands busshållplats

§115 Delgivningar Revisionsrapport ­ Uppföljning av granskning 2012 kommunens interna kris- och säkerhetsarbete