Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-03-25

Sammanträde 2015-03-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Värmdösalen

3 Justeringens tid och plats: onsdagen den 1 april kl. 08.00 - 17.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

4 Ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige (M)

5 Allmänhetens frågestund

7 Svar på interpellation om bostadsförsörjning (V)

8 Svar på interpellation om bostäder för flyktingmottagande (V)

9 Svar på interpellation om "Baltic Sea Institute" (S)

10 Svar på interpellation (V) om EU-migranters situation i Värmdö

11 Svar på interpellation (V) om Värmdö kommuns företagsklimat

12 Svar på interpellation (V) om uppföljning av hemtjänstföretag

13 Svar på interpellation (S) om rekrytering av lärare

14 Svar på interpellation (MP) om vuxenutbildning

15 Svar på interpellation (V) om försäljning av kommunens fastigheter

16 Svar på interpellation (S) om aktiv fritid och lovverksamhet för alla barn

17 Svar på interpellation (S) om bra skoltoaletter

18 Svar på interpellation (S) om arbete med elever i behov av särskilt stöd

19 Svar på interpellation (MP) om förtroendevaldas tillgång till lokaler i Skogsbo

21 Nya motioner

25 Rapportering av socialnämndens beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 3, 2014

26 Rapportering av finansieringsnämndens för äldreomsorgs beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 3, 2014

27 Val av ersättare i utbildningsnämnden (MP)

28 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (FP)

30 Val av lekmannarevisorer i kommunens bolag

32 Val till styrelsen för Stiftelsen Ängsviks skogs- och friluftsområde

33 Val av revisor i Stiftelsen Ängsviks skogs- och friluftsområde

34 Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen (1 för tätortsförhållanden samt 1 för jordbruks- och skogsbruksfrågor)

35 Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden (M)

36 Val av revisor till Storstockholms Brandförsvar

39 Svar på motion (S) om bedömningskriterier för särskilda boenden

40 Tilläggshandlingar - publiceras sammanträdesdagen